ระบบยืมคืน วัสดุสิ้นเปลือง พัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน php+mysql+bootstrap
สนใจติดต่อ 0948616709 pisit
run บน php 5 แนะนำ 5.6.33, 5.6.40

***ติดต่อ 0948616709
http://devbanban.com

Features
-จัดการข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในระบบ ได้แก่ ข้อมูลหน่วยงาน และข้อมูลบุคลากร
-จัดการข้อมูลครุภัณฑ์ ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์ประเภทการยืม-คืน และการเบิก-จ่าย
-บันทึกข้อมูลการยืม-คืนครุภัณฑ์
-บันทึกข้อมูลการเบิก-จ่ายครุภัณฑ์
-ค้นหาข้อมูลครุภัณฑ์ประเภทการยืม-คืนว่าหน่วยงานใดเป็นผู้ยืม
-ตรวจสอบครุภัณฑ์ประเภทการยืม-คืน ว่าอุปกรณ์อยู่ในสถานภาพใด (ปกติ ชำรุด ถูกยืม รอจำหน่าย จำหน่าย)
-ตรวจสอบยอดคงเหลือครุภัณฑ์ประเภทการเบิก-จ่าย
-ออกรายงานสรุป ได้แก่
– รายงานสรุปการยืม-คืน การเบิก-จ่าย
– รายงานสรุปยอดคงเหลือของครุภัณฑ์
– รายงานสรุปอุปกรณ์ครุภัณฑ์ที่จำเป็นต้องใช้งาน
– รายงานสรุปครุภัณฑ์ที่สูญหายในแต่ละปี

Comments (7)

  1. ใช้โปรแกรมอะไรในการเขียนโคด และไช้โปรแกรมอะไรในการทำเวปหรอครับผม

  2. ในหน้าการเบิก จ่าย เราจะไม่เห็นจำนวนของที่จะขอเบิกในสต๊อก ใช่มั้ย

Comments are closed.