Link sourcecode: http://bit.ly/2AVdbLx

CMS : link/admin – Tài khoản đăng nhập: admin@gmail.com – pass: admin

FANPAGE : https://www.facebook.com/webextrasite
FACEBOOK : https://www.facebook.com/hieutruong19
###################
Website : https://webextrasite.com/
Dịch vụ thiết kế website : http://bit.ly/2S5w7hv
Thủ thuật seo website : http://bit.ly/2QzDscF
Học miễn phí trực tuyến : http://bit.ly/2A3fFr0
Đăng ký khóa học lập trình website : http://bit.ly/2Bw61NA
Các mẫu website có sẵn : http://bit.ly/2SV78xw
Source code webphukiendienthoai bằng PHP : http://bit.ly/2QC0YFL
Source theme Flatsome : http://bit.ly/2R681WC
Source code Website bán hàng WordPress : http://bit.ly/2A5hIeq