ระบบ PHP Shopping Cart [ ตอนที่ 1 ]

Follow & Contacts 👓 FB : https://www.facebook.com/patiphanphengpao 🕶 FB (Fanpage) : https://www.facebook.com/patiphannn/ 📷 IG : https://www.instagram.com/ohmilerr/ 📧 Business : misterpatipan@gmail.com Ruk-Com จดโดเมน-เช่าโฮสต์ ราคาประหยัด 🔗 https://bit.ly/2yrLUgQ Website 🏠 https://milerdev.com/ Donate & Supporting me 🙏🏻 KBANK กสิกร : 009-3-555-821 ปฏิภาณ เพ็งเภา 🙏🏻 Paypal : misterpatipan@gmail.com #PatiphanPhengpao #MilerDev #PatiPhan

ระบบยืมคืนพัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน php+mysql+bootstrap

ระบบยืมคืน วัสดุสิ้นเปลือง พัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน php+mysql+bootstrap สนใจติดต่อ 0948616709 pisit run บน php 5 แนะนำ 5.6.33, 5.6.40 ***ติดต่อ 0948616709 http://devbanban.com Features -จัดการข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในระบบ ได้แก่ ข้อมูลหน่วยงาน และข้อมูลบุคลากร -จัดการข้อมูลครุภัณฑ์ ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์ประเภทการยืม-คืน และการเบิก-จ่าย -บันทึกข้อมูลการยืม-คืนครุภัณฑ์ -บันทึกข้อมูลการเบิก-จ่ายครุภัณฑ์ -ค้นหาข้อมูลครุภัณฑ์ประเภทการยืม-คืนว่าหน่วยงานใดเป็นผู้ยืม -ตรวจสอบครุภัณฑ์ประเภทการยืม-คืน ว่าอุปกรณ์อยู่ในสถานภาพใด (ปกติ ชำรุด ถูกยืม รอจำหน่าย จำหน่าย) -ตรวจสอบยอดคงเหลือครุภัณฑ์ประเภทการเบิก-จ่าย -ออกรายงานสรุป ได้แก่ – รายงานสรุปการยืม-คืน การเบิก-จ่าย – รายงานสรุปยอดคงเหลือของครุภัณฑ์ – รายงานสรุปอุปกรณ์ครุภัณฑ์ที่จำเป็นต้องใช้งาน – รายงานสรุปครุภัณฑ์ที่สูญหายในแต่ละปี

Gym Management System PHP || Full Source code Download now

Download Teachers Record Management System in PHP || Full Source Code Download Link👉https://www.jobz99.com/search/label/PHP%20Projects?&max-results=7 FOR DEMO👉https://youtu.be/soRU4SZ0gh8 How Can Install Visit Link👉 https://bit.ly/2ANxEBy Language Used: Core PHP,PHP , Bootstrap Database: My SQLUser Interface Design: HTML, AJAX, JQUERY, JAVASCRIPT Web Browser: Mozilla, Google Chrome, IE8, OPERA Software: XAMPP Server !!!!Follow Me On Social Media!!!! __/LINKS_ Facebook Page👉 https://www.facebook.com/jobbbsss/

Teachers Record Management System in PHP || Download Full Source Code

Before subscribe my channel Download Link👉https://www.jobz99.com/search/label/PHP%20Projects?&max-results=7 FOR DEMO👉https://youtu.be/zoiODrVJcUQ How Can Install Visit Link👉 https://bit.ly/2ANxEBy Language Used: Core PHP,PHP , Bootstrap Database: My SQLUser Interface Design: HTML, AJAX, JQUERY, JAVASCRIPT Web Browser: Mozilla, Google Chrome, IE8, OPERA Software: XAMPP Server !!!!Follow Me On Social Media!!!! __/LINKS_ Facebook Page👉 https://www.facebook.com/jobbbsss/ Facebook For Friend 👉 https://www.facebook.com/ch.tayyab.9461 instagram 👉

php project 02

Here is the way in which you can create a simple login form using php and mysql database. This demo is useful for external lab examination conducted on btech cs semester 6 mini project lab exam. Web Developer Wadud is a kind of personal branding name, It’s not a Freelancing job’s training Institute, I’m a