Khóa học PHP MVC Code thuần – khosinhvien.com

Kho Sinh Viên là kênh nơi chia sẻ dữ liệu miễn phí và là nơi lưu trữ mọi thứ bạn chỉ cần 1 click là có thể có tất cả mà không cần phải đi tìm kiếm vất vả. Kho Sinh Viên là 1 trang Blog tổng hợp kiến thức về Công Nghệ Thông Tin,

Criando Site em PHP + MVC + CRUD | 05 – Model

Quinto vídeo da série Criando Site em PHP + MVC + CRUD. Nele criaremos a classe modelo das postagens, sendo ela responsável por conectar no banco de dados e capturar os dados solicitados pelo controlador. Download dos arquivos do projeto: https://github.com/RafaelCapo/site-php-mvc-crud.git REDES SOCIAIS: Facebook: https://www.facebook.com/rafaelcapoanidev SITE: https://www.phporientadoaobjetos.com.br/